Nominering till styrelse 2021

SBK Daladistriktet har genom beslut efter förfrågan från valberedningen tillstyrkt förlängd nomineringsperiod till senast 15 februari.

Valberedningen önskar därför ytterligare förslag på personer som kan vara lämpliga till Mora BK styrelse för år 2021. Föreslagen person skall vara tillfrågad. Förslag lämnas till Anne Johansson (Hallonstigens@hotmail.com), sammankallande i valberedningen senast den 15 februari.

Valberedningen för Mora BK genom

Anne, Irene o Silvia

This entry was posted in Valberedningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.