MORA BRUKSHUNDKLUBBS STYRELSE 2021

Inför årsmötet 2021 råder ett nytt arbetssätt för valberedningen i och med de nya stadgarna som
SBK fastställt 2020-06-13. Valberedningen skall senast 15 november delge medlemmarna ett
preliminärt förslag på nominerade till ny styrelse.
Medlem kan därefter till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet i enlighet med
reglerna i nya stadgan.
Valbara poster till styrelsen som vi önskar kandidatförslag på är;
1. Ordförande på en tid av ett år
2. Vice ordförande på en tid av två år
3. Kassör för en tid av två år
4. En ordinarie ledamot för en tid av två år
5. En suppleant för en tid av två år
6. Två ordinarie revisorer för en tid av ett år
7. Två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

Valberedningen önskar förslag på kandidater senast till den 21 oktober. Förslag lämnas till Anne
Johansson, mail; hallonstigens@hotmail.com

Medlem som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
1. Vilken funktion som avses,
2. Namn,
3. En kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Nomineringsförslag som sänds till styrelsen skall vara den tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är
avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Valberedningens
slutliga förslag ska lämnas till styrelsen senast 5 dagar före det att årsmöteshandlingarna ska
vara tillgängliga för medlemmarna enl. §7 i lokalklubbsstadgan.

Välkomna med förslag
Valberedningen Mora BK genom Anne, Irene och Silvia

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.