Kallelse till Årsmöte

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
MORA BRUKSHUNDKLUBB
Klubbstugan i Kråkberg, 11 februari 2018. Klockan 15.00

 1. 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängden.
  3. Val av mötesordförande.
 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stad-garna.
 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Genomgång av:
 9. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
 10. balans- och resultaträkning och
 11. revisorernas berättelse.
 12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
 13. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
 14. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
 15. mål,
 16. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
 17. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
 18. ordinarie medlem
 19. familjemedlem och

iii. utlandsmedlem, och

 1. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 2. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
 3. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
 4. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleant-ernas tjänstgöringsordning.
 5. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
 6. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
 7. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
 8. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13.
 9. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
 10. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
 11. Mötets avslutande.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

Anmälan sker till; ordforande@morabk.se / 0704989109 senast 5/2-2018.
Klubben bjuder på semlor, meddela vilken sort du vill ha, mandelmassa eller vanilj.

 

MVH Styrelsen

Posted in Klubben | Leave a comment

Pinnrapport

Kom ihåg att skicka in era Pinnrapporter.

Dessa skall skickas till Silvia, wiklund.mora@telia.com

Här kan ni ladda ner rapporten:

Pinnrapport

Posted in Klubben | Leave a comment

Årets Lydnad/Bruks/Allroundhund

För att delta i:

Så skall dessa resultat skickas till Emil, emil.arwestrom@gmail.com

För närmare information klicka ovan.

Senast 31/12 2017

Posted in Klubben | Leave a comment

Information från Valberedningen

Valberedningen önskar få förslag på personer som skall arbeta i styrelsen för klubben 2018 och driva Mora BK framåt i SBK:s anda tillsammans med medlemmarna.

Den du föreslår skall vara tillfrågad, vill personen veta vad det innebär att arbeta i styrelsen kan vederbörande kontakta någon av oss i Valberedningen eller läsa på SBK:s hemsida under organisation.

Valbara poster inför 2018 är följande

Val av ordförande för en tid av ett år
Fyllnadsval av vice ordförande för en tid av ett år
Val av sekreterare för en tid av två år
Fyllnadsval på en ordinarie ledamot för en tid av ett år
Val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år
Val av suppleant för en tid av två år

Val av två ordinarie revisorer för en tid av ett år
Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år

För valberedningen
Irene Wellert, sammankallande, Irene.wellert@telia.com, telefon 0250-201 28 efter 19.00
Maria Bäckström, ledamot, telefon 070-648 65 12, miza7@hotmail.com, efter 19.00
Knagg Linda Eriksson, ledamot , telefon 070-681 53 53, arrakz@yahoo.se, efter 19.00

Posted in Klubben | Leave a comment

Årets Agilityhund!

Årets agilityhund poängsystem 2017Vi har som förra året 3 utmärkelser, Årets agilityhund. Årets debutant och årets diskborste. Man väljer själv vilka/vilken utmärkelse man skickar in till.Här nedan ser ni hur poängsystemet fungerar så ni vet vilka lopp ni ska skicka in. Placering Poäng 1 150 2 130 3 110 4 100 5 90 6 80 7 70 8 60 9 50 10 40 11-15 30 16-20 20 21-30 10 31 5 Nollat lopp =20p extraPinne= 30p extraDe 5 bästa resultaten från hopp och agility (totalt 10 st) under året lämnas in. Resulatet för respektive klass multipliceras för dess kofficient, se nedan. Klass 3 x3klass 2 x2klass 1 x1Årets debutantRäkna som ovan och skriva att de debuterat under året. Högst poäng vinner.Årets diskborsteRäkna ihop årets alla diskade lopp, flest disk vinner!Resultaten skickas in till mig wiklund.mora@telia.com senast 31/1-18

Posted in Agility | Leave a comment

vinter Agilityträning

Dags att anmäla intresse för agility vinterträning lomsmyren ridhus.

Nu planerar vi för vinterns agilityträning. Vi bokar ridhuset vid ca 12 tillfällen, lördagar kl 9-11 med start i slutet av november. Som tidigare år hjälps vi åt med träningen (inga instruktörsledda lektioner!). Vi bygger små kombinationer eller hela banor beroende på deltagarnas intresse. Alla betalande ekipage får lika mycket tid på plan. Har man flera hundar får man antingen fördela sin tid på dessa eller man köper fler platser för att få mera tid. Alla är välkomna. Pris beror på antal deltagare då vi delar på ridhushyran. Man betalar för hela 12 veckors perioden. Det kommer att finnas möjlighet att boka in sig på enstaka träningstillfällen i mån av plats, pris fastställs senare.

Posted in Agility | Leave a comment

Nosework-kurs

Mora BK inbjuder till helgkurs i Nosework 25-26 november, kl 10-15

Plats Orsa (vid gamla oQq8)

Pris 1500 (medlemskap krävs)

Antal platser 8 stycken

Anmälan till irene.wellert@telia.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Medlemsmöte 18/10

Medlemsmötet den 18de oktober är inställt.

Mvh Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Torsdagsträningar

Kom ihåg våra torsdagsträningar. De håller på september ut och eventuellt i oktober (om det inte är för kallt och dåligt väder). Vi är på stora plan mellan kl 10-11. Kostnad: 60 kr (fika ingår). Välkommen!

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Klubbmästerskapet I Agility!!

Söndag, 8/10 är det Klubbmästerskapet i agility. Vi träffas klockan 9.30 på klubben för att ställa iordning Agility banorna och startar kl 10.00. Deltagande per hund kostar 50kr och betalas på plats. Anmäl på Facebook eller om du inte har möjlighet till detta söndag morgon, kl9.30. Efter tävlingen hjälps vi åt att plocka undan alla agilityhinder. Sedan är det gemensam fika (sektorn bjuder) och prisutdelning.
Välkomna!

Posted in Okategoriserade | Leave a comment