Ungdomskul på klubben

Posted in Kurser | Leave a comment

Gemensam träning

Onsdagen den 16e Maj kör vi igång med våra öppna tävlingsinriktade träningar på klubben.
Vi kör Rally, Agility och Lydnad/Brukslydnad samtidigt.

Alla hjälper alla, alla kan alltid bidra med nåt 

Första onsdagen i månaden kör vi ledarledd träning. Dvs det finns nån i varje gren på plats som kan bistå med hjälp om man kört fast i nåt, eller behöver bolla nåt med nån.

Träningen är gratis och öppen för klubbens alla medlemmar.
Alla hjälps vi åt om vi ser ett obekant ansikte som verkar lite vilset. Vi vill ju få in våra nya medlemmar i gemenskapen 

Start 18.30, alla grenar.

Klockan 20.00 kör vi platsliggning med skott för brukslydnaden.
Har du en skottkänslig hund kan det vara bra att ha avslutat sin träning då.

Posted in Klubben | Leave a comment

Vårstädning

Det är dags för vår-röj på klubben.

Det behöver krattas, rensas i förråd, plockas, fixas och donas. Anläggningssektorn planerar oss och sätter oss i rätt arbete.

Det är bra om man kan ta med en kratta/räfsa.

Vi avslutar med gemensam pizza när vi är klara, klubben bjuder 🙂

Söndag den 20 Maj kl 13-16.

Posted in Klubben | Leave a comment

Kurs i Barmarksdrag

Vi varvar dragträning med teoripass. Vi kommer lägga grunden till att hunden ska vilja dra vid löpning/kick-bike/MTB. Under teoripassen kommer vi gå igenom utrustning, vad man ska tänka på vid tävling och träning, utfodring m.m.

Utrustning: Ta med egen sele då det är så individuellt anpassat. Är du osäker på inköp om du inte har en sele avvakta efter första kurstillfället så kan du få tips om vad du ska tänka på. Draglina, dragbälte och kickbike/MTB kommer finnas att låna.

Datum: 16/5, 23/5, 30/5, 13/6, 20/6 (onsdagar och tiden är kl 1830-2030.)
Plats återkommer vi med, beror på vad vi ska träna vid varje tillfälle.

Pris: Medlem Mora BK 800kr
Icke medlem Mora BK 900kr
Ej medlem i SBK 800kr+500kr (kursavgift+medlemsavgift)
Bg: 5483-9485
Begränsat antal platser. Betala inte in innan du vet att du har en plats.
Vid anmälan skriv namn, personnummer, adress och telefonnummer.
Anmäl dig till: annika75@live.se

Hoppas vi ses!

Posted in Drag | Leave a comment

Inbjudan Valpkurs

FULLTECKNAD

Dags att komma ur idet vi börjar en Valpkurs

17/4 kl 18.00-20.00 därefter
23/4 18.00-20.00
3/5, 18.00-20.00
5/5 lörd 10.00- ? Då är vi i skogen och tränar valparnas nos
7/5 kl 18.00-20.00
9/5 kl 18.00-20.00

Valparna är välkomna när dom fått sin andra spruta.

Pris 950kr + medlemsavgift 500:-

Betala in på bg 5483-9485 viktigt! skriv namn, personnr mailadress och vilken kurs och medlemsavgift.
Medlemsavgiften gäller 1 år från betalningsdagen.
Anmälan är bindande.
Begränsat antal platser

Anmälan görs till mej på ib.p@tyfonmail.se

Vänta med betalningen tills ni vet att ni fått en plats

Välkomna!!!!!

Posted in Kurser | Leave a comment

Förslag till styrelse för Mora BK 2018

Posted in Klubben | Leave a comment

Vasaloppet 2018

Då var det dags igen!

Läs mer i menyn,
eller klicka här.

Posted in Klubben | Leave a comment

Kallelse till Årsmöte

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
MORA BRUKSHUNDKLUBB
Klubbstugan i Kråkberg, 11 februari 2018. Klockan 15.00

 1. 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängden.
  3. Val av mötesordförande.
 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stad-garna.
 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Genomgång av:
 9. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
 10. balans- och resultaträkning och
 11. revisorernas berättelse.
 12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
 13. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
 14. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
 15. mål,
 16. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
 17. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
 18. ordinarie medlem
 19. familjemedlem och

iii. utlandsmedlem, och

 1. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 2. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
 3. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
 4. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleant-ernas tjänstgöringsordning.
 5. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
 6. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
 7. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
 8. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13.
 9. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
 10. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
 11. Mötets avslutande.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

Anmälan sker till; ordforande@morabk.se / 0704989109 senast 5/2-2018.
Klubben bjuder på semlor, meddela vilken sort du vill ha, mandelmassa eller vanilj.

 

MVH Styrelsen

Posted in Klubben | Leave a comment

Pinnrapport

Kom ihåg att skicka in era Pinnrapporter.

Dessa skall skickas till Silvia, wiklund.mora@telia.com

Här kan ni ladda ner rapporten:

Pinnrapport

Posted in Klubben | Leave a comment

Årets Lydnad/Bruks/Allroundhund

För att delta i:

Så skall dessa resultat skickas till Emil, emil.arwestrom@gmail.com

För närmare information klicka ovan.

Senast 31/12 2017

Posted in Klubben | Leave a comment