Styrelsen

För mailadresser, klicka på namnet på den person du vill ha adressen till.

Ordförande Nice Mattsson  0730-641091
Vice ordförande Fanny Flood  070-4230203
Sekreterare Susanna Vikner  0703-101002
Kassör Ulrica Bengtsson  070-6616909
Ledamot Susanne Järhed  070-3702931
Ledamot Veronica Gustafson  070-3332828
Ledamot Linnea Färnström  073-8167044
Suppleant Rose-Marie Jonsson  073-0771854
Suppleant My Dareflod  070-4892502

 Valberedningen

Sammankallande Anne Johansson
Irene Wellert
Silvia Wiklund

Comments are closed.