Styrelsen

För mailadresser, klicka på namnet på den person du vill ha adressen till.

Ordförande Malin Thörnqvist 070-498 91 09
Vice ordförande vakant  
Sekreterare vakant 070-560 45 85
Kassör Ulrica Bengtsson 070-661 69 09
Ledamot Annika Danielsson 073-987 82 73
Ledamot Silvia Wiklund 0250-169 33
Ledamot Gunilla Johansson 070-317 10 16
Suppleant Anna Stenholm 070-559 85 11
Suppleant Yvonne Larsson 070-678 73 32

 Valberedningen

Irene Wellert
(Sammankallande)
0250 – 201 28

 

Comments are closed.