Styrelsen

För mailadresser, klicka på namnet på den person du vill ha adressen till.

Ordförande Tanja Hanni  070-2734355
Vice ordförande Linnea Färnström  073-8167044
Sekreterare Susanna Vikner  0703-101002
Kassör Ulrica Bengtsson  070-6616909
Ledamot Jennifer Lindström
Ledamot Veronica Gustafson  070-3332828
Ledamot Marie Lars 070-0353059
Suppleant Karin Ljudén 076-1051974
Suppleant My Dareflod  070-4892502

 Valberedningen

Sammankallande Anne Johansson
Irene Wellert
Silvia Wiklund

Comments are closed.