Styrelsen

För mailadresser, klicka på namnet på den person du vill ha adressen till.

Ordförande Nice Mattsson 0730-64 10 91
Vice ordförande Annika Danielson 073-987 82 73
Sekreterare vakant  
Kassör Ulrica Bengtsson 070-661 69 09
Ledamot Åsa Haglund 073-045 14 73
Ledamot Svenne Eriksson 073-816 97 03
Ledamot Tanja Hanni 070-273 43 55
Suppleant Anna Söderlind 073-560 97 17
Suppleant Thor Nordlund 073-087 78 83

 Valberedningen

Sammankallande Maria Bäckström

Comments are closed.