Årets Agilityhund

Priset för årets Agilityhund delas ut varje verksamhetsår till det bästa tävlande ekipage som tävlat
officiellt på minst två tävlingar under året.
Kvalificeringsåret sträcker sig från 1 januari till den 31 december.Priset delas ut årligen vid Mora Bks
årsmöte.
Priset kan endast utdelas till ekipage som under kvalificeringsåret tävlat för och representerat MORA
BK. Ekipage som under kvalificeringsåret bytt klubb tillräknas endast de tävlingar där ekipage tävlat
för MORA BK.
Varje ekipages 5 bästa resultat i Agilityklass och 5 bästa resultat i Hoppklass erövrade under
kvalificeringsåret beräknas enligt nedanstående poängräkning. Det ekipage som under året
tillgodoräknar sig högst antal poäng koras till ”Årets Agilityhund´´ oavsett storlek- eller
klassindelning. Om två eller flera ekipage uppnår samma poäng, skall priset gå till den som uppnått
det bästa enskilda resultatet. Föraren ansvarar själv för att korrekta resultat kommer till den av
klubben utsedda person, som sköter ”Årets agilityhund´´.

Placering

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Vinst (1:a place.)

12

14

16

2-5 place. felfritt lopp

10

12

14

2-5 place. med felpoäng

8

10

12

6-neråt felfritt lopp

6

8

10

6-neråt med felpoäng

4

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinne och SM pinne

20

40

60

 

 

 

 

Diplom Agilityklass

20

30

 

Diplom Hoppklass

20

30

 

 

 

 

 

Hopp Certifikat

 

 

50

Agility Certifikat

 

 

50

 

 

 

 

Agility Championat

 

 

75

Hopp Championat

 

 

75

 

 

 

 

Kvalificerat SM individuellt

40

 

 

Deltagande Landslag

30

 

 

Regler
Poäng beräknas på officiella agilitytävlingar under ett kalenderår,

dvs från 1 januari till 31 december där ekipaget tävlar för Mora BK.
Rapportera in dina tävlingsresultat genom att maila till agilitysektorn.´
(ange resultat på årets alla officella tävlingar)

Årets agilityhund 2017
Jessika Lind och Flinga

Årets agilityhund 2016
My Dareflod och Trubbel

Årets agilityhund 2014
Jessika Lind och Aqua

Årets agilityhund 2013
Jessika Lind och Aqua

Årets agilityhund 2012
Max Wiklund och Ruffs

Årets agilityhund 2011
Max Wiklund och Ruffs

Årets agilityhund 2008, 2009 & 2010
Ett vandringspris har ej kunnats delats ut pga för få tävlande

Årets agilityhund 2007
Martina Björkqvist och Zorro

Årets agilityhund 2006
Martina Björkqvist och Spencer

 

Comments are closed.