Lydnadsprov

Lydnadsprov

Alla hundar har rätt att delta i lydnadsprov, även  de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK). Blandraser och oregistrerade renraser måste dock ha en tävlingslicens för att delta, som du får genom att kontakta SKK.

De flesta tävlingar går i Svenska Brukshundklubbens  regi, men lydnadsprov förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med  utställningar. Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid  t.ex. hoppmomentet och apportering.

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika  klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består  av  grundläggande moment som att gå fot, hopp över hinder, läggande och ställande under gång, inkallning samt apportering och  platsliggning. Dessa moment blir sedan svårare för varje klass och något mer moment tillkommer i varje klass. I elitklass arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den  yttersta eliten kvalificerar sig.

För att läsa mer om reglerna, besök SBK
Anmälan till tävling görs via SBKTävling

Comments are closed.