Bruksprov

Bruksprov
I  fyra olika klasser, från appellklass till elitklass, kontrolleras hundens  färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i  lydnadsprov, dels i fältprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl  lydnadsprov som fältprov i en nivå, flyttas den upp till nästa. I elitklass  tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion. Årligen arrangeras Svenska  Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

Lydnadsprogrammet i bruksprov
Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass  ökar svårighetsgraden.

Bruksprovsgrenar
Spårhunden ska följa ett spår där en människa  har gått. Praktiskt används detta arbetssätt idag mest av militär och polis. I  elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är  upp till två timmar gammalt.

Rapporthunden användes ursprungligen i  försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden  som skulle skickades fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband.  Denna tränings- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte  deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar  som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i  krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid t.ex. skallgång efter försvunna  personer. I elitklass ska sökhunden leta rätt på tre personer i ett starkt  kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.
För att läsa mer om reglerna, besök SBK
Anmälan till tävling görs via SBKTävling

Comments are closed.