Camping och Uthyrning

Camping

Vill du campa på vår klubb eller övernatta i klubbstugan?
Camping med el 75 kr/dag. Utan el 50 kr/dag.
Sova i stugan 50kr/person och natt. 

Kontakta
Susanna Vikner 070-310 10 02
eller
Silvia Wiklund 076-800 23 64

Betalning med Swish: 123 369 9816

Skriv: Camping och datum

Uthyrning

Det går att hyra hela eller delar av klubben för att tex ordna rasträffar eller liknande.
Villkoret är att det är en medlem på klubben som hyr, eller att det är en organisation ansluten till SBK.

Hyresnivåer:
Stuga samt en plan: Utomstående och rasklubb 500kr/dag. Enskild medlem i Mora BK 200kr/dag.
En plan: Utomstående och rasklubb 250kr./dag Enskild medlem i Mora BK 100kr/dag.
MH-bana inkl uppbyggnad: 1000 kr. Figuranter kan hyras enligt SBK’s arvoden samt milersättning.

Klubbens instruktörer får också hyra en plan samt klubbstugan till egen verksamhet under följande förutsättningar:

  • Att det är under dagtid vardagar, fram till klockan 17.00, undantaget torsdag förmiddag då vi har våra vardagslydnadsträffar.
  • Att det inte bedrivs nån konkurrerande kursverksamhet. Till konkurrerande räknar vi: Valpkurs, vardagslydnad, allmänlydnad, Rally, Agility och Tävling.

Comments are closed.