Medlemsavgifter

Medlemsavgifter Mora BK

Det finns fyra typer av medlemskap i Mora  BK.

Helbetalande 500kr
Familjemedlem
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, skriven på samma adress, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb. Ange då den ordinarie medlemmens medlemsnummer.
90kr
Delbetalande Medlem
Kan du bli om du är medlem i en annan brukshundklubb, eller medlem i rasklubb för vilken SBK har avelsansvaret för. Du måste vara fullbetalande i någon av ovan nämda.
Medlemsnummer till annan klubb måste då anges vid inbetalning!

Ungdomsmedlemskap betalas direkt till Svensk Hund Ungdom
( se deras hemsida)

100kr

För att bli medlem –
Sätt in rätt belopp på BankGiro 5483-9485 och ange Namn, Födelsenummer (inkl. fyra sista), E-post, Adress och vad  betalningen avser (medlemskap, familjemedlem, delmedlem) på betalningen.

För detta får du:

  • Tillgång till klubbens anläggning, kurser och andra aktiviteter tex. prov, tävlingar och sammankomster.
  • SBK’s olycksfallsförsäkring gällandes vid organiserade aktiviteter inom SBK.
  • Tidningen Brukshunden 8 ggr per år.

Comments are closed.