Valpkurs

Hundägaren skall nå grundläggande  kunskap att utbilda valpen i allmänlydnad, inlärning av orden bra, nej, hit,  sitt och ligg. Lära hundägaren hur man skapar kontakt med valpen och bygger en  god grund för hundens vardagslydnad och hur man tillfredsställer hundens  psykiska behov av stimulans i form av näsarbete.

När en kurs är på gång annonserar vi ut den på Facebook och på hemsidan.

Comments are closed.