Tjänstehund

Tjänstehundssektorn

 Mora BK har för närvarande sex  certifierade hundekipage i Hemvärnets Norra bataljon. Hund ekipagen är utbildade  inom Mora BK som är en Frivilligorganisation inom Försvarsmakten. Mora BK  anordnar kurser med jämna mellan rum för intresserade som vill utbilda sin hund  till Försvarsmaktshund.

De krav som ställs på Dig och din hund  för att delta i en utbildning är att ni är friska och skall vara terränggående.  Utöver detta kommer det att genomföras ett intagningsprov av hunden som  innehåller:
¤  Hantering av hunden av annan
¤  Tillgänglighet
¤  Skottprov
¤  Bevakningsprov
¤  Bastjänst och hantering av annan än  föraren

Efter att hundarna och Ni blivit certifierade som Försvarsmaktshundsekipage kommer Ni att bli placerade i ett  Hemvärnskompani som kommer att ha många uppgifter. Bland annat eftersök av  försvunna personer, bevaka skyddsobjekt tillsammans med gruppen/plutonen.

 

Comments are closed.