Styrelsen informerar

Det har kommit till vår kännedom att en medlem i klubben, som tävlar i klubbens namn, lagt ut en film på Facebook där hundarna motioneras på ett inte bara olämpligt utan rent olagligt sätt.

Vi vill betona att vi som klubb tar avstånd från all hundträning som inte följer lagar, förordningar och SBK’s riktlinjer för god hundhållning!

Mer om SBK’s riktlinjer kan ni läsa här:
https://brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/5_Infomaterial/SBK_broschyr_Var_van_hunden_utskrift2018.pdf

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.