Styrelsen 2020

Efter årsmötet förra veckan ser styrelsen ut så här.
Ordförande – Nice Mattsson
Vice ordförande –
Fanny Flood
Sekreterare –
Susanna Vikner
Kassör –
Ulrica Bengtsson
Ledamot –
Susanne Järhed
Ledamot –
Veronica Gustafson
Ledamot –
Linnea Färnström
Suppleant –
Rose-Marie Jonsson
Suppleant –
My Dareflod
Valberedning:
Anne Johansson, Irene Wellert, Silvia Wiklund
Vi hälsar dom nya styrelsemedlemmarna välkomna, och tackar dom som lämnat sina uppdrag för engagemanget!
This entry was posted in Klubben. Bookmark the permalink.

Comments are closed.