Information från Valberedningen

Valberedningen önskar få förslag på personer som skall arbeta i styrelsen för klubben 2018 och driva Mora BK framåt i SBK:s anda tillsammans med medlemmarna.

Den du föreslår skall vara tillfrågad, vill personen veta vad det innebär att arbeta i styrelsen kan vederbörande kontakta någon av oss i Valberedningen eller läsa på SBK:s hemsida under organisation.

Valbara poster inför 2018 är följande

Val av ordförande för en tid av ett år
Fyllnadsval av vice ordförande för en tid av ett år
Val av sekreterare för en tid av två år
Fyllnadsval på en ordinarie ledamot för en tid av ett år
Val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år
Val av suppleant för en tid av två år

Val av två ordinarie revisorer för en tid av ett år
Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år

För valberedningen
Irene Wellert, sammankallande, Irene.wellert@telia.com, telefon 0250-201 28 efter 19.00
Maria Bäckström, ledamot, telefon 070-648 65 12, miza7@hotmail.com, efter 19.00
Knagg Linda Eriksson, ledamot , telefon 070-681 53 53, arrakz@yahoo.se, efter 19.00

This entry was posted in Klubben. Bookmark the permalink.

Comments are closed.