Agilityhindrena är åter på klubben!

Nu finns hinderna tillbaka på klubben igen! Bara ut och träna! Stort tack ni som hjälpte till!

OBS!! Kom ihåg att all träning sker på egen risk!

Ni som inte har kunskap om hinderinlärning av balanshinderna, träna inte på dem utan ta hjälp av någon som har kunskaperna så inte några skador eller rädslor kommer

//Agilitysektorn

ps. Balanshindrena är A-hindret, Balansbommen och Gungan

This entry was posted in Agility. Bookmark the permalink.

Comments are closed.