Pinnjakten

Påminnelse om vårt uppmuntringssystem, Pinnjakten.
För varje arbetad timme i klubben får du en pinne. Dessa kan sedan växlas in mot div priser som finns specificerade i rapporten.

Rapporterna skall lämnas senast 8 januari 2016 för att hinna administreras och beställa priser innan årsmötet.

All övrig info hittar ni i rapporten.

 

This entry was posted in Klubben. Bookmark the permalink.

Comments are closed.