Info från Valberedningen

Snart är det dags att välj styrelse för 2016.
Vi behöver förslag på personer som kan tänka sig att arbeta i styrelsen, olika funktioner. Fråga gärna personen, som ni vill föreslå, så att den är med på noterna.
Vi har ställt ut en pärm i montern på klubben med de olika arbetsuppgifterna i styrelsen, så att ni kan titta på vad det innebär att jobba i styrelsen.

Lägg förslagen i postlådan på klubben eller maila Flis, flis@box4mail.com.
/Valberedningen

This entry was posted in Valberedningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.