Handlingar till årsmötet

Här kommer handlingarna till årsmötet.

När det gäller budget och mål är det styrelsens (och sektorernas) förslag inför 2015, men det är medlemmarna på årsmötet som har sista ordet, och kan påverka eller göra förändringar i detta.

Budget

Måldokument, Översiktsplan

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

This entry was posted in Medlemsmöte. Bookmark the permalink.

Comments are closed.