Ordföranden vädjar om tips och idéer

Hej alla medlemmar,

I helgen hade Mora BK årsmöte och en ny styrelse valdes in. Jag vill passa på att tacka de som avgick och välkomna in de nya.

Detta är mitt första uppdrag som ordförande i en styrelse och jag ser med skräckblandad förtjusning fram emot detta år, där mycket ny erfarenhet kommer att inhämtas och upplevas.
Det har varit en mörk tid för alla brukshundklubbar, för alla som vill gå kurser för att utvecklas tillsammans med sin hund och självklart finns saknaden att få tävla hos många. Tyvärr finns än så länge de hårda restriktionerna kvar och dessa restriktioner har grävt djupa hål i klubbens budget. Vi måste bara härda ut och försöka se att ljusningen finns där framme någonstans.

Medan vi väntar på denna ljusare tid har vi i styrelsen en önskan. Det är att alla ni som finns där ute kommer med förslag på vad vi tillsammans skulle kunna göra för att få in lite pengar till klubben. Ska vi ha onlinetävlingar? Tipspromenader? Försäljning? Lotterier? Vill ni vara delaktiga och hjälpa till med något vore det underbart! Fram med tips och idéer nu, så ska vi se vad vi kan åstadkomma. Tillsammans blir vi starka.

Maila förslag eller åsikter till: ordforande@morabk.se


Hälsning,
Tanja Hanni
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Styrelsen informerar

Det har kommit till vår kännedom att en medlem i klubben, som tävlar i klubbens namn, lagt ut en film på Facebook där hundarna motioneras på ett inte bara olämpligt utan rent olagligt sätt.

Vi vill betona att vi som klubb tar avstånd från all hundträning som inte följer lagar, förordningar och SBK’s riktlinjer för god hundhållning!

Mer om SBK’s riktlinjer kan ni läsa här:
https://brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/5_Infomaterial/SBK_broschyr_Var_van_hunden_utskrift2018.pdf

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsmöteshandlingar

Här är årsmötesdokumenten till årsmötet 2021.

Dagordning

Aktiviteter
Verksamhetsberättelse 2020
Planerade aktiviteter 2021

Ekonomi
Balansrapport 2020
Resultatrapport 2020
Budget 2021
Rambudget 2022
Revisionsberättelse 

Mål
Måluppfyllelse 2020
Mål 2021

Valberedningen
Förslag till styrelse 2021

Posted in Klubben | Leave a comment

Nominering till styrelse 2021

SBK Daladistriktet har genom beslut efter förfrågan från valberedningen tillstyrkt förlängd nomineringsperiod till senast 15 februari.

Valberedningen önskar därför ytterligare förslag på personer som kan vara lämpliga till Mora BK styrelse för år 2021. Föreslagen person skall vara tillfrågad. Förslag lämnas till Anne Johansson (Hallonstigens@hotmail.com), sammankallande i valberedningen senast den 15 februari.

Valberedningen för Mora BK genom

Anne, Irene o Silvia

Posted in Valberedningen | Leave a comment

Kallelse årsmöte 2021

Välkomna på årsmöte i Mora Brukshundklubb.

Datum: 21 februari
Tid: 15.00
Plats: Digitalt möte via Zoom.

Årsmötet 2021 kommer att bli digitalt pga Corona. Vi kommer bara att avhandla de obligatoriska punkter enligt stadgan, och det kommer inte att delas ut några utmärkelser.

Vi använder det digitala verktyget Zoom, vi kommer att skicka ut möteslänk och instruktioner i god tid innan mötet.

Har du inte själv möjlighet till digital uppkoppling kanske du kan sitta hos någon annan som har det? Men tänk på att hålla avstånd och absolut inte samlas i större grupper!

Anmälan behöver vi ha in senast den 15 februari till ordforande@morabk.se.

I år tar vi endast in anmälningar denna väg eftersom vi behöver mailadressen för att delta på mötet, men har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta ordförande på 0730-641091.

Varmt välkomna!
/Styrelsen Mora BK

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsmöte 2021

Med anledning av Corna har SBK och SKK utfärdat en rad dispenser, bland annat runt årsmötet.

  • Kallelsen behöver inte vara tillgänglig den 1 januari som tidigare, utan 21 dagar innan årsmötet räcker.
  • Kallelse skall ske via mail och hemsida.
  • Årsmöten kan utföras digital. 

För att så många som möjligt skall få sin kallelse tillsänd sig via mail uppmanar vi alla att gå in på denna länk och kontrollera sina uppgifter.
https://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/

För att läsa mer om dispenser runt årsmötet etc, klicka här

/Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Utmärkelser för 2020

Dom särskilda förutsättningar som rått under 2020 har gjort att flera discipliner inte haft möjligheter att tävla i samma utsträckning som vanliga år.

Därför har vi beslutat att inte dela ut några utmärkelser i år.
Även om vissa decipliner kunnat tävla nästan som vanligt, så väljer vi att göra lika för alla för rättvisans skull.

Detta beslut gäller Årets Agilityhund, Årets Allroundhund, Årets Brukshund, Årets Lydnadshund och Årets Rallyhund.

Har du frågor eller funderingar runt detta är du välkommen att höra av dig!

/Styrelsen Mora BK

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nya direktiv från SBK

Igår kom SBK med nya direktiv.
 
Dom innebär att all form av organiserad verksamhet som innebär fysiska träffar skall ställas in om man har särskilda restriktioner i sin region, vilket vi har.
 
Det innebär att alla typer av organiserad träning i klubbens regi är inställda, och fram till nyår får vi räkna med att det är så.
 
Självklart får anläggningen användas till spontana träffar, men tänk på gruppernas storlek och håll avstånd!
 
Undvik också att använda klubbstugan med hänsyn till dom snälla medlemmar som städar den.
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Förslag till styrelse 2021

klicka på dokumentet för att byta sida.

Forslag-till-styrelse-Mora-BK-2021-1

Posted in Valberedningen | Leave a comment

MORA BRUKSHUNDKLUBBS STYRELSE 2021

Inför årsmötet 2021 råder ett nytt arbetssätt för valberedningen i och med de nya stadgarna som
SBK fastställt 2020-06-13. Valberedningen skall senast 15 november delge medlemmarna ett
preliminärt förslag på nominerade till ny styrelse.
Medlem kan därefter till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet i enlighet med
reglerna i nya stadgan.
Valbara poster till styrelsen som vi önskar kandidatförslag på är;
1. Ordförande på en tid av ett år
2. Vice ordförande på en tid av två år
3. Kassör för en tid av två år
4. En ordinarie ledamot för en tid av två år
5. En suppleant för en tid av två år
6. Två ordinarie revisorer för en tid av ett år
7. Två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

Valberedningen önskar förslag på kandidater senast till den 21 oktober. Förslag lämnas till Anne
Johansson, mail; hallonstigens@hotmail.com

Medlem som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
1. Vilken funktion som avses,
2. Namn,
3. En kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Nomineringsförslag som sänds till styrelsen skall vara den tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är
avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Valberedningens
slutliga förslag ska lämnas till styrelsen senast 5 dagar före det att årsmöteshandlingarna ska
vara tillgängliga för medlemmarna enl. §7 i lokalklubbsstadgan.

Välkomna med förslag
Valberedningen Mora BK genom Anne, Irene och Silvia

Posted in Okategoriserade | Leave a comment